Owocem zaś Ducha jest...

MENU

Trasa i plan

ROZPOCZ?CIE PIELGRZYMKI:

W godz. 6.00 – 6.30

nadanie baga??u przy ko??ciele
??w. Maksymiliana w O??wi?cimiu,


Godz 7.00

Msza ??w. Koncelebrowana,


Godz. 8.00

po??egnanie pielgrzymów, wymarsz.TRASA PIELGRZYMKI Grupa III:
 

I dzie?? – 07.08. ok. 28 km
O??wi?cim – Che??mek – Jaworzno Osiedle – Jaworzno Centrum – Pieczyska
II dzie?? – 08.08. ok. 23 km
Pieczyska – Sosnowiec – Go??onóg – Las - Ujejsce
III dzie?? – 09.08 ok. 28 km
Ujejsce -Siewierz – Pi??czyce – Mys??ów – Kozieg??owy
IV dzie?? – 10.08. ok. 27 km
Kozieg??owy – las – Starcza – Hutki – R?kszowice
V dzie?? – 11.08. ok. 14 km
R?kszowice – las – Cz?stochowa – Jasna Góra
W Cz?stochowie powitanie pielgrzymów ok. godz. 13.00.
Msza ??w. Na Wa??ach o godz. 14.00.