Owocem zaś Ducha jest...

MENU

Informacje og??lne

Tradycyjnie jak co roku w dniach 7-11 Sierpnia wyrysza Piesza Pielgrzymka O??wi?cimksa. Po raz XXXVI wyruszymy z pod parafi ??w. Maksymiliana by prze??y? te wspania??e chwile pe??ne wiary, rado??ci i trudu by zawierzy? si? Matce Jezusa Chrystusa. 

Tegorocznym has??em pielgrzymki b?dz?:

„Owocem za?? Ducha jest...??”

Grup? Zielon? pod patronatem ??w. Jana Sarkandra, poprowadzi ks. Maciej D?browski – Wikariusz parafii Wniebowzi?cia Naj??wi?tszej Maryi Panny w O??wi?cimiu.

Pielgrzymk? zaczynamy Msz? ??wi?t? w parafi ??wi?tego Maksymiliana w O??wi?ciumiu o godzinie 7.00, dnia 7 Sierpnia. 

Zapisy do grupy Zielonej s? w parafiach Wniebowzi?cia NMP oraz ??w. Józefa.