Owocem zaś Ducha jest...

MENU

Spotkanie po Pielgrzymkowe

Data publikacji: 2017-09-27 Godzina: 21:23:25

Kochani Zieloni!

W sobot?, 30 wrze??nia w ko??ciele ??w. Józefa na Zasolu odb?dzie si? SPOTKANIE Uczestników Grupy Trzeciej „Zielonej”, Pieszej Pielgrzymki na Jasn? Gór?. W programie: Msza ??w. o 18:00 oraz spotkanie w salkach.

W miar? mo??liwo??ci prosimy aby ka??dy przyniós?? co?? od siebie do herbatki czy te?? kawy:)

Komentarze:
Skomentuj:
Wiadomość
Autor:
Powrót