Owocem zaś Ducha jest...

MENU

Sercem jest w drodze...

Data publikacji: 2020-08-08 Godzina: 14:14:08

Rok temu bola??y mnie nogi, dzi?? boli mnie serce. 

Epidemia zmusi??a nas, aby??my pozostali w tym roku domu, zamiast ruszy? w pielgrzymi szlak. 

Brak marszu, ??piewu, modlitwy, rado??ci, postojów, lewej wolnej mocno uderza ka??dego z nas.

Racjonalnie patrz?c na to wszystko, dobrze si? sta??o ??e nie wyruszyli??my. Woko??o trwa epidemia w najlepsze, a musimy pamiet?? ??e nie tylko nara??aliby??my siebie, ale przede wszystkim inne osoby. Dlatego uwa??am ??e w tym roku nie id? dla innych, dla ich bezpiecze??stwa. Mam wielki ból w sobie przez to... My??l? o ka??dej godzinie gdzie teraz bym si? znajdowa??, ale mo??e tak pielgrzymka mia??a wygl?da? w tym roku? Zawsze nogi sz??y i nogi bola??y, teraz serce idzie i serce boli. 

Matka jest z nami ca??y czas, czy jeste??my w domu, czy na pielgrzymce. Nie ma to dla niej znaczenia, wa??na aby nasze serce by??o z Ni?.

Komentarze:
...wi?cej wysi??ku. Pozdrawiam Was cieplutko i do zobaczenia za rok :)
Autor: M@gd@len@
Data: 2020-08-11 12:25:39
Pi?knie powiedziane - serce boli. ?atwiej by??o i??? i prze??ywa? wszystko przez ten pi?ciodniowy czas. ?adowanie duchowych baterii bez obecno??ci tych wspania??ych ludzi i ich pozytywnej energii b?dzie wymaga??o du??o w
Autor: M@gd@len@
Data: 2020-08-11 12:22:54
Skomentuj:
Wiadomość
Autor:
Powrót